Steinaldermenneskene spiste ikke dinosaur !

Enda en gang har jeg havnet i diskusjonen som omhandler når skjedde hva. Dinosaurene levde ikke i Romertiden. Og vi spiste ikke dinosaurer. Og Cowboy-tiden var ikke på 1400-tallet.  Og all vitenskap bekrefter at Harald Hårfagre aldri kunne blitt rammet av Svartedauden.  Å tidfeste historien er ikke enkelt – men de store trekkene bør vi ha en liten føling med.   Det dreier seg om – i populære termer å beskrive menneskehetens historie – fra det første utspringet av primatarten – HOMO SAPIENS – til det nåværende mennesket.

Om vi skal ta tiden før mennesket – kan du først regne 200.000 år tilbake. Da starta vi. Før den tid – da snakker vi om de geologiske periodene trias, jura og kritt, fra omtrent 230 til 65 millioner år før vår tid. Les: Millioner av år. Vi har altså ikke spist dinosaur – hverken rå, kokt eller stekt på spyd. Årsaken til dette er følgende:

dinosaur

Om vi nå starter – «menneske»-perioden, så startet den med den paleolitiske periode. 

Vitenskapelige bevis basert på genetisk forskning og studier av fossiler, plasserer opphavet til det moderne mennesket Homo sapiens på det afrikanske kontinent. Dette hendte for rundt regnet 200 000 år siden under den paleolitiske perioden, etter en lang tids evolusjon. Forfedrene til mennesket, som for eksempel Homo erectus, benyttet seg av enkle redskaper i mange årtusener, og etter hvert som tiden gikk ble redskap og verktøy mer komplekse. Mennesket utviklet også språk og ritualer i løpet av den paleolitiske perioden. Mennesket på denne tiden hadde også begynt å dekorere seg selv med diverse stoffer for å forandre på utseendet sitt. Mennesket i denne perioden var i hovedsak nomader. Det moderne mennesket spredde seg raskt over kloden fra Afrika og de varme strøkene i Europa og Asia. Den sporadiske spredningen av menneskeheten til Nord-Amerika og Oseania fant sted under den siste istidens klimaks, da nåtidens tempererte soner var ekstremt ugjestmilde. På slutten av istiden, for rundt 12 000 år siden, hadde mennesket bosatt seg i nær alle isfrie strøk på jorden. Det har vist seg at jaktbaserte samfunn hadde en tendens til å være små og adskilte fra andre samfunn, men det er funnet bevis på at enkelte stammer hadde dannet sosiale nettverk med andre mennesker, eksempelvis med ‘Den australske motorvei’ i Australia. Etter hvert utviklet denne typen samfunn seg til å enten bli oppspist av hverandre eller ganske enkelt bli større. Noen av dem ble derimot isolert, og ikke utryddet. Disse småsamfunnene er representert på kloden den dag i dag, med høyest konsentrasjon i områder i Sør-Amerika, Sentral-Afrika og Nord-Asia.

Mesolitisk periode

Mesolitisk (Gresk mesos=midten og lithos=stein, altså ‘Middelsteinalderen’), var en periode i menneskets utvikling av teknologi mellom de paleolitiske og neolitiske periodene av steinalderen. Den begynte på slutten av den pleistosene epoken for ca. 10.000 år siden da jordbruk og husdyrhold tok til. I noen områder, som i Midtøsten, var jordbruk i gang allerede på slutten av pleistosene-perioden, og der er den mesolitiske perioden kort og udefinert. Områder som gikk gjennom større miljøendringer grunnet tilbaketrekningen av isen fra siste istid, hadde en mer omfattende mesolitisk periode som varte inn i forrige årtusen. I Nord-Europa overlevde samfunn i et nytt landskap rikt på matkilder. Slike tilstander skapte store forskjeller i hvordan mennesker oppførte seg. Spor fra denne perioden er få og sjeldne, og det man som oftest finner er avfallshauger av matrester og verktøy de brukte den gangen. Redskaper fra denne perioden er som oftest små verktøy laget av flint og annen sten, samt treobjekter som kanoer.  Dette betyr at det er minst 65 millioner år mellom siste dinosaur og første mann i steinalderen. Altså: niks Dino-biff på Steinalder-Joe !

homo-sapiens

Neolitisk periode

Neolitisk betyr “den nye steinalder”, en periode med primitiv teknologisk og sosial utvikling mot slutten av steinalderen. Perioden startet på slutten av det tiende årtusenet Før Kristus, og er karakterisert med utvikling av tidlige landsbyer, jordbrukslandskap, og utstyr for å holde kontroll på dyr.

Utviklingen av agrikultur

En enorm endring, beskrevet av prehistorikeren Vere Gordon Childe som en ”revolusjon”, fant sted rundt 9000 f.Kr. Sumererne var først ut med jordbruk, og i det sjuende årtusen f.Kr. hadde jordbruket nådd Indusdalen. Tusen år etter var det nådd Egypt, og tusen år etter det igjen Kina. Rundt år 2700 f.Kr nådde jordbruket Amerika. Midtøsten var også først ut med å bruke mennesker som arbeidsstyrker, ca 5500 f.Kr. Bronse og jern erstattet stein som materiale for å lage verktøy, og våpen ble en vanlig ting rundt 3000 f.Kr. Etter at bronse var tatt i bruk spredde jernet seg fra Midtøsten til Middelhavsområdet og Kina. Det kan ikke påvises at Amerikanerne hadde metallredskaper før så sent som 900 f.Kr.

Elvedalfører ble vuggen for tidlige sivilisasjoner, som i dallandskapet rundt Den Gule Flod i Kina, Nilen i Egypt og Indusdalen i India. Enkelte nomader, som buskmenn i Sørlige-Afrika og Australia startet ikke med jordbruk før i moderne tider. Mange mennesker tilhørte ikke en stat før 1800 e.Kr. Store deler av verden var områder for stammer før europeerne startet koloniseringen av verden. Mange stammer transformerte seg til nasjoner, som Kassitene og Manchusene.

Agrokulturen gjorde utviklingen av kompliserte samfunn mulig, også kalt sivilisasjoner. Land og byer dukket opp, og teknologien hjalp mennesket å få kontroll over naturen og utvikle transportnett og kommunikasjonsårer.

Utvikling av religion

De fleste historikere mener religionens opphav kan spores tilbake til den neolitiske perioden. De fleste religiøse den gangen tilba moder jord, den himmelske far, solen og månen.

Det som er mye mer interessant, er å se på hvilke store begivenheter som foregikk – på bestemte tidspunkter av verdenshistorien:

Fra år 0-800

 • År 27 – Jesus blir født(da starter iallefall tidsregningen)
 • År 79 – Vulkanen Vesuv begraver Pompeii
 • År 565 – første observasjonen av sjøormen i Loch Ness
 • År 570 – Profeten Muhammed blir født i Mekka
 • År 622 – Islamsk tidsregning begynner
 • År 768 – Karl den Store – frankerkongen.
 • År 793 – Vikingtiden

detalj_oseberg

 

 

 

 Oseberg-skipet

 

År 800 – 1100

 • År 840 – Harald Hårfagre blir konge i Norge
 • År 981 – Erik Raude oppdager Grønland
 • År 1000 – Leiv Eriksson oppdager Amerika
 • År 1050 – Oslo blir grunnlagt
 • År 1099 – Korsfarerne erobrer Jerusalem

korsfarer

År 1100 – 1300

 • År 1189 – Richard den 1 Løvehjerte – konge i England
 • År 1157 – Gotikkens tidsalder
 • År 1210 – Mongolene begynner å invadere Kina
 • År 1227 – Djengis Khan dør og det mongolske riket deles mellom hans sønner.
 • År 1263 – Magnus Lagabøte blir konge i Norge og Norge overtar kontroll over Island og overlater Hebridene til Skottland
 • År 1271 – Marco Polo reiste til Beijing.

 

 

 

 

 

djengis

Djengis Kahn

År 1300 – 1500

 • År 1337 – Starten på 100-årskrigen
 • År 1345 – Aztekerne grunnlegger Tenochtitlan(Mexico City)
 • År 1349 – Svartedauden tok livet av 2/3 av Norges befolkning
 • År 1368 – Starten på Ming-dynastiet
 • År 1397 – Kalmar unionen mellom Norge, Sverige og Danmark
 • År 1400 – Unionstiden starter Renessansen
 • År 1450 – Gutenberg oppfinner boktrykker-kunsten
 • År 1476 – Starten på Inkarikets storhetstid
 • År 1496 – Vasco da Gama seiler fra Portugal til India – Da Vinci maler «Nattverden»

aztekerne

 Aztekerne

 

 

År 1500 – 1600

 • År 1518 – Magellan legger ut på historiens første jordomseiling
 • År 1520 – Kong Christian erobrer Sverige
 • År 1521 – Martin Luther blir lyst fredløs
 • År 1533 – Kirken i England bryter med Roma
 • År 1537 – reformasjonen innføres i Norge
 • År 1547 – Ivan den grusomme blir Tsar i Russland
 • År 1555 – Nostradamus publiserer sine profetier

År 1600 – 1700

 • År 1600 – barokkens tidsalder
 • År 1607 – John Smith grunnlegger den første engelske koloni i Jamestown, Virginia
 • År 1614 – Pochahontas gifter seg med John Rolfe
 • År 1618 – starten på trettiårskrigen mellom katolikker og protestanter
 • År 1620 – «Mayflower» ankommer Massachusetts med 100 engelske utvandrere
 • År 1645 – Norge avstår Jemtland og Hærjedalen til Sverige
 • År 1682 – Edmund Halley ser den store kometen.
 • År 1687 – Isaac Newton offentliggjør sine fysiske lover

franklin5

Benjamin Franklin
 

 

 

År 1700 – 1800

 

 • År 1700 – den nordiske krigen starter mellom Danmark, Polen, Russland som angriper Sverige
 • År 1703 – Peter den Store grunnlegger St. Petersburg
 • År 1716 – Karl den 12 angriper Norge men blir slått av Peter Wessel Tordenskiold
 • År1721 – slutt på den nordiske krigen, og slutt på Sverige som stormakt.
 • År 1752 – Bejamin Franklin oppfinner lynavlederen
 • År 1770 – Romantikkens tidsalder
 • År 1775 – 1900 – Ludvig den 16 blir konge i Frankrike, James Watt finner opp dampmaskinen,  George Washington blir USA første president, Revolusjon i Frankrike, Napoleon til makten i Frankrike.

År 1800 – 1850

 • År 1801 – 1850 – Napoleon blir keiser, Fredrik den 6 blir konge i Norge, Napoleons 500.000 mann angriper Russlang(40.000 tilbake når de flyktet tilbake til Frankrike, Riksforsamlingen på Eidsvoll, Norges første dampskip «Constitutionen», HC Andersen publiserer sine eventyr, Kina må avstå Hong Kong til England, gullrushet i California

År 1850 – 1875

 • Krimkrigen hvor Tyrkia, England og Frankrike gikk til krig mot Russland
 • David Livingstone oppdager Victoriafallene i Afrika
 • Bjørnstjerne Bjørnsen skriver «Ja, vi elsker»
 • Den amerikanske borgerkrigen starter i 1861
 • Karl Marx gir ut «Das Kapital»

american-experience-last-stand-at-little-big-horn

 George A. Custer

 

 

 

År 1875 – 1900

 • Graham Bell oppfinner telefonen
 • Slaget ved Little Big Horn
 • Edison finner opp grammafonen og lyspæren
 • Innføringen av parlamentarismen i Norge
 • Jack the ripper myrder flere kvinner i London
 • Lenin blir satt i eksil i Sibir
 • Alminnelig stemmerett for menn
 • LO stiftes i Norge

År 1900 – 1920

 • Zeppelin luftskip
 • Brødrene Wright flyr det første flyet
 • Norge slutt med unionen med Sverige
 • Albert Einstein og relativitetsteorien
 • Roald Amundsen krysser Nordvestpassasjen
 • År 1911 – Roald Amundsen først til Sydpolen
 • Den første T-Forden kommer i USA
 • Skuddene i Sarajevo 28.juni 1914 starter 1.verdenskrig
 • 1917 – den russiske revolusjon. Lenin leder kommunistene
 • Tsar familien blir henrettet av bolsjevikene
 • Mussolini stifter facistbevegelsen

roald_amundsen_wearing_furskins

 Roald Amundsen

 

 

Det skjer mye også etter 1920 – og de fleste vet at 2.verdenskrig kom iløpet av de neste årene. Hensikten med denne artikkelen er å gi en noenlunde oversikt over de mange hendelsene som var viktige iløpet av denne perioden. Håper det var til hjelp og at du orket å lese helt ned hit.  Det er slett ikke sikkert alle punktene er helt korrekt, men ta det for hva det er verdt.

 

Kilder:

Kilder: http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/tomhaug/Hovedside.htm

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt og merket med , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

3 svar til Steinaldermenneskene spiste ikke dinosaur !

 1. sunde sier:

  Flott å høre – tusen takk for det ! Har du en blogg ?

 2. K sier:

  Jeg må bare i at denne artikkelen er veldig god og lærerik 🙂 Jeg har lest hele og liker den godt.

 3. Dette er en kommentar test

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s