Kan paven byttes ut ?

Den romersk-katolske kirke hadde i 2006 over 1 milliard medlemmer i verden. Man bruker ofte den katolske kirke som en samlebetegnelse på de kristne kirker som har paven som sitt overhode. Den kristne kirke ble tidlig organisert under fem patriarker, med sete i Jerusalem, Antiokia, Alexandria, Konstantinopel og Roma. Patriarken i Roma, paven, fikk tidlig en særstilling, ettersom hans bispesete regnes som nedarvet fra apostelen Peter. Etter det vest-romerske rikets fall på 400-tallet ble Konstantinopel stadig viktigere politisk og økonomisk sett, og samtidig utviklet det seg doktrinære forskjeller mellom den østlige og den vestlige kirken. I 1054 oppsto det store skismaet mellom patriarkene i Konstantinopel og Roma, og kirken ble splittet i den katolske og den ortodokse kirke. Mot slutten av det 15. århundre oppsto stridigheter omkring dogmer, tradisjoner og fromhetsliv. Dette førte til at enkelte brøt ut og dannet nye kirker, som særlig fikk stort omfang i Nord-Europa og England.

Sjefen i den romersk-katolske kirke Pave Benedikt XVI mener kondomer ikke hjelper mot aids-epidemien, men tvert imot gjør situasjonen verre i afrikanske land hvor sykdommen er utbredt.

pave

I stedet mener han løsningen forutsetter «en åndelig og menneskelig oppvåkning», og vennskap med dem som lider av sykdommen.

– Aids er en tragedie som ikke kan overvinnes med penger alene.

Nå skal jo det være sagt at det er vesentlig forskjell på penger og kondomer. Hvordan kan Paven uttale seg om bruk av kondomer ?

– Den kan ikke overvinnes ved å dele ut kondomer, som til og med forverrer problemet, sa paven som tirsdag ankom Kamerun.
 

 

Paven skal i tillegg til Angola på sitt første besøk i Afrika, som etter planen skal vare i én uke. Den romersk-katolske kirken har lenge vært motstander av kondomer og andre prevensjonsmidler. Men Benedikt har ikke tidligere uttalt seg direkte om dette omstridte spørsmålet. FNs program for forebygging av HIV og aids, UNAIDS sier at ekstensiv forskning på området viser at korrekt bruk av kondom under samleie er den beste måten å forebygge HIV og aids på.

Basert på dette må vi se litt på hva er Hiv/Aids er:

  • Det første kjente tilfellet av aids ble for 25 år siden beskrevet i USA, mens HIV-viruset ble påvist i 1984. Da hadde viruset mest sannsynlig allerede eksistert i flere år.
  • HIV (humant immunsviktvirus) er et virus som som regel ikke medfører sykdomstegn. Utvikler imidlertid den livstruende sykdommen aids (ervervet immunsviktsyndrom). Aids kjennetegnes ved at kroppens immunforsvar bryter sammen slik at infeksjoner blir livstruende.
  • Det finnes fremdeles ingen vaksine eller helbredende kur mot sykdommen, og bruk av kondom er fortsatt den beste beskyttelsen. Det drives forskning på en vaksine og også på såkalte mikrobisider, som er geleer eller kremer kvinner kan bruke og som blokkerer HIV-viruset.
  • 65 millioner mennesker er blitt HIV-smittet de siste 25 årene, og 25 millioner har dødd av aids. I fjor var tallet på omkomne om lag tre millioner.
  • Det totale antallet HIV-smittede stiger, men smitteraten skal ha nådd toppen i 90-årene. I de fleste land har smitteraten stabilisert seg.

I tillegg mener forskere nå at Hiv kan ha eksistert i 100 år –

En gammel prøve av menneskelig vev innkapslet i parafinvoks skaper ny debatt om historien til aids. For prøven kan være beviset for at hiv-viruset har smittet mennesker i minst 100 år. Aids ble først påvist blant unge, homofile menn i USA i 1981. Men forskere er nå sikre på at viruset som utløser den dødelige tilstanden, eksisterte lenge før dette, heter det i en artikkel i vitenskapstidsskriftet Nature. Teorien bygger på analyser av en biopsi – en vevprøve – tatt fra en afrikansk kvinne for nesten 50 år siden. Prøven, som er bevart ved universitetet i Kongos hovedstad Kinshasa, viser genetiske spor av hivviruset.

Nå møter den gamle avlegs -lite oppdatert – vatikan – høvdingen motstand:

Frankrikes helseminister Roselyne Bachelot mener pavens uttalelse er en «kolossal vitenskapelig usannhet» som gjør situasjonen vanskeligere for afrikanske kvinner. Bekymringen deles av det franske utenriksdepartementet som mener kondomer er et grunnleggende element i kampen mot aids. – Selv om det ikke er opp til oss å rette kritikk mot kirkens doktriner, anser vi slike uttalelser som en trussel mot den offentlige helsepolitikken og plikten til å beskytte menneskelivet, sier talsmann Eric Chevallier. Samtidig fastslår regjeringen i Tyskland at kondomer redder liv, og at det er uansvarlig å ikke gjøre dem tilgjengelige for innbyggere i utviklingsland. Paven er i disse dager på sin første reise i Afrika. I en tale i Kamerun tirsdag hevdet han at kondomer gjør aidsepidemien i Afrika verre.

Og det blir verre:

cameroon_pope__g-ti_993892xPave Benedikt XVI er denne uken på rundtur i Afrika. I Kamerun onsdag la han frem sin strategi for kontinentet hvor den katolske kirken er i sterkest vekst.

 

Paven advarte mot konkurranse fra populære evangelistiske bevegelser og «den voksende innflytelse fra overtroiske former for religion».

 

Det meldes ikke om at Benedikt forklarte forskjellen mellom «overtroisk religion» og andre typer tro.  Den tyskfødte 82-åringen sa ifølge nyhetsbyrået Associated Press at de mer uhemmede lokale afrikanske ritualer ikke måtte få «komme i veien for» den katolske liturgien. Paven møtte onsdag den kamerunske presidenten, Paul Biya, som har vært ved makten siden 1982. Biya anklages av Amnesty International for å undertrykke den politiske opposisjonen.

Man må spørre seg om Paven sier at religion kan diskuteres – at tro kan diskuteres. Det kan den ikke. Enten tror man, eller så tror man ikke. Er kristendommen den eneste riktige religion ?

Og enda verre:

Jebrazil_abortion_f-b_984838xnta som bor i Pernambuco, nord-øst i Brasil, ventet tvillinger. Svangerskapet ble avbrutt onsdag denne uken, skriver BBC.

Stefaren arrestert

Abort er forbudt i Brasil, med mindre graviditeten er resultat av en voldtekt eller det er fare for morens liv. I dette tilfellet var begge betingelser oppfylt, ifølge legene som var involvert i saken. Politiet mener jenta er blitt misbrukt av stefaren siden hun var seks år gammel. Graviditeten ble oppdaget fordi hun klaget over magesmerter. Stefaren ble arrestert forrige uke. Han er også anklaget for å ha misbrukt 9-åringens psykisk utviklingshemmede søster, som nå er 14 år gammel.

Ville stoppe aborten

Den katolske kirke forsøkte å stoppe aborten. Nå sier en talsmann for kirken at alle som hjalp til med å få inngrepet gjennomført, inkludert jentas mor og flere leger, vil bli lyst i bann. Erkebiskop Jose Cardoso Sobrinho sa på Brasils TV Globo at Guds lov står over menneskenes lov. Han understreket at jenta selv ikke vil bli bannlyst – til det er hun for ung.

Toleranse, medmenneskelighet, bokstavlig tolkning, regelrytteri, «du skal elske din neste» – hva i all verden er det Paven og Vatikanet tenker på ?

Og tro ikke at dumhetene stopper ennå:

Paven: – Bekjempe homofili like viktig som å redde regnskogen

Pave Benedikt XVI, det hellige overhodet i en kirke med mer enn én milliard medlemmer, mener menneskeheten må reddes fra en «destruktiv sammenblanding av kjønnene». Under en førjulsaudiens med kardinaler og høytstående stab i Vatikanet mandag 22. desember fastslo Paven at å bekjempe homoseksualitet er like viktig som å beskytte miljøet. – Vi trenger en menneskeøkologi, rett forstått. Kirken snakker om menneskets natur som «mann» og «kvinne», og ber om at denne orden respekteres. Dette er ikke utdatert metafysikk, det kommer fra troen på Skaperen og fra skapelsens språk. Hvis vi skulle forakte dette, ville det bety selvødeleggelse for mennesker, sa Paven.

cardinals

Det må være med utgangspunkt i at homofili er en sykdom(som visstnok kan kureres), eller en straff/forbannelse i fra de lavere makter, at Paven tror han kan bekjempe menneskers legning ?

Kardinalene i Vatikanet velger pave – utifra gamle og strenge prinsipper og regler. Kanskje det er på tide å ta en evaluering internt på hva som skal være ledestjernene(i tillegg til boka), hva som skal være strategien fremover og i tillegg få frem en «Obama»-pave som kan være fremtidsrettet og moderne i all sin utøvelse.

 

 

Hva er så en pave :

Paven er biskop av Roma og er i egenskap av dette både leder av Den katolske kirke og monark i Vatikanstaten.

Pavedømmets autoritet hviler på Kristi ord til apostelen Peter: «Du er Peter, og på den klippe (petros) vil jeg bygge min kirke.» Som biskop av Roma inntok paven ingen særstilling i kristenheten før på 700-tallet. Så langt hadde han søkt verdslig beskyttelse hos den romerske keiseren i Konstantinopel/Byzans, men på første juledag i 800 oppstod «Vest-Roma», da pave Leo III kronet Karl den store til keiser i Peterskirken. Keiserlig beskyttelse betød keiserlig kontroll over kirken, men på 1000-tallet tok pave Gregor VII (1073-85) til orde for kirkens frigjøring fra verdslig innblanding. Her gjorde investitur-striden mest av seg, om hvem som skulle utnevne biskopene. Den pavelige domstol ble også brukt mye av lokale fyrster som voldgiftsdomstol, fordi den var hevet over nasjonale hensyn. Korstogene kunne ikke funnet sted uten en styrking av kirkens autoritet. Bare kirken kunne koordinere så store militære operasjoner og virke samlende på så ulike folkeslag. Men etter 1300 mistet pavedømmet mye makt til fyrstene og til kirkemøter kalt konsiler. [1]

Det pavelige botskontoret hadde mellom 100 og 200 ansatte i årene 14381531, da ca 150 saker med anmodninger om pavelig dispensasjon eller tilgivelse ble sendt til Roma fra Norge. Disse ble funnet og gjennomgått av professor Torstein Jørgensen i Vatikanets underjordiske arkiv, bestående av 150.000 hyllemeter. Botskontoret ble ledet av en kardinal som hadde fått delegert pavens «nøkkelmakt», dvs at han kunne låse opp himmelporten. Brevene kunne gjelde dispensasjon for å inngå ekteskap med en tre- eller firmenning, eller spise smør eller drikke melk under fasten. Munken Peter Håkonsson i et Bergenskloster søkte om tillatelse til å bo utenfor murene, da han var over førti år og derfor «uegnet til denne ordenens strenghet». Abbed i Selje kloster, Håkon Andreasson, søkte om lisens til å kunne gi tilgivelse lokalt. En sak gjaldt Svein Igulsson fra Stavanger, som søkte paven om å få gjenoppta samlivet med sin kone etter å ha begått incest med sin datter. Igulsson var allerede dømt i lokalsamfunnet og hadde som straff blant annet måttet gå naken gjennom Stavanger. Paven innvilget hans søknad.

I 1468 fikk Bjørgvin-presten Nikolas Olavsson tilgivelse for å ha drept en kollega. Olavsson hadde spurt den andre om han kunne holde messe i Olavssons sted. Han nektet, og det endte med en slåsskamp der tre andre prester måtte gå imellom. Senere oppsøkte den andre presten Olavsson, som hevdet at det var i selvforsvar han stakk ned kollegaen, som han mente var besatt av en ond ånd. Som alle de andre søkerne fikk Olavsson tilgivelse. Boten var oftest en pilegrimsferd, helst til Roma, men for nordmenn kunne den også gå til Nidaros (Trondheim). Men ofte hadde brevskriveren allerede reist til Roma, for å overlevere søknaden personlig. Reiseruten gikk gjerne sjøveien til Brügge, deretter over land til Marseille og så sjøveien igjen til Tiberens munnning. [2]

Før 1870 styrte pavene større deler av Italia (se Kirkestaten), men de mistet disse områdene da kongen av Sardinia okkuperte Kirkestaten for å samle Italia. Paven trakk seg da tilbake til Vatikanet, og nektet å ha noe med Italia å gjøre. Først på 1920-tallet klarte Italias daværende statsminister, Benito Mussolini, å oppnå forsoning med paven gjennom Lateranoverenskomsten. Da denne ble undertegnet, og Vatikanet dermed godkjent som en uavhengig stat med paven som overhode, ble det referert til en av Birgitta av Vadstenas tallrike åpenbaringer på 1300-tallet, der hun hadde uttalt at pavens verdslige makt alltid burde være liten, og oppgitt en størrelse omtrent som den Vatikanet faktisk fikk. Birgittas visjon ble likeledes referert til da Garibaldi overtok Kirkestaten i 1870. [3]

Den nåværende paven er Benedikt XVI, som ble valgt i en alder av 78 år i 2005.

Ordet pave kommer fra latin papa, som betyr «far». Det ble opprinnelig brukt som tiltaleform til alle prester i øst, men var forbeholdt biskoper i vest. Fra det 4. århundre har det vært en tittel eksklusivt brukt av biskopen av Roma.

Paveembetet regnes av Den katolske kirke for å være innstiftet av Jesus Kristus, som utnevnte Peter til overhode for kirken. Paven omtales derfor også som Successor Petri (Peters etterfølger). Andre titler som brukes er den opprinnelig hedenske tittelen Pontifex Maximus (høyeste brobygger), Servus Servorum Dei (Guds tjeneres tjener) og Vicarius Iesu Christi (Jesu Kristi vikar). Paven omtales og tiltales offisielt som Den Hellige Far, med tiltaleformen Hellighet.

Den katolske kirke mener at pavedømmet kan bevitnes ut fra Det nye testamente. Blant flere bibelsteder som vitner om særlige ledelsesfullmakter gitt av Kristus til apostelen Peter, fremheves gjerne Matt. 16,18-19:

Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.
Hvem er så pave:

Pave Benedikt XVI (latin Benedictus PP. XVI; født Joseph Alois Ratzinger 16. april 1927 i Marktl am Inn, Bayern, Tyskland) er biskop av Roma og Den katolske kirkes 265. og regjerende pave. Han er dermed også monark i Vatikanstaten. Han ble valgt 19. april 2005 i et konklave han selv presiderte over, og ble innsatt ved en messe på Petersplassen 24. april samme år.

Benedikt har vært en av de mest innflytelsesrike katolske teologer siden 1950-årene, og regnes som teologisk konservativ. Fra 1958 til 1977 var han virksom som professor ved forskjellige tyske universiteter (Freising, Bonn, Münster, Tübingen og Regensburg) og ble raskt en svært anerkjent akademiker. I 1977 ble han utnevnt til erkebiskop av München og Freising og samme år også til kardinal av pave Paul VI. I 1981 ble han kalt til Roma som prefekt for Kongregasjonen for troslæren og ble i 2002 dekanus for kardinalkollegiet, og dermed den fremste (primus inter pares) blant kardinalene. Ved konklavet hvor han selv ble valgt til pave var han en av bare to kardinaler utnevnt av Paul VI som deltok.

Benedikt har forfattet en lang rekke bøker og akademiske arbeider. Som pave vektlegger Benedikt særlig Europas behov for å finne tilbake til sine kristne røtter, i en tid hvor oppslutningen om religionen i industrilandene går sterkt tilbake. Benedikt har også lagt større vekt på tradisjoner, blant annet gjennom å ta i bruk pavelig bekledning som ikke har vært brukt i særlig grad av hans forgjenger. Han er opptatt av å gjenoppta full kommunion med tradisjonalistiske katolikker, og har gitt den tridentinske messe en viktigere plass i Den katolske kirke.

Brev fra Michelangelo funnet i de nye arkivene !

michelangelo

Her kan du lese masse spennende om Vatikanet:

Vatikanet åpner pavens hemmelige arkiv

arkiv1

– mer om det hemmelige arkivet

Vatikanet: Vaskemaskinen bedre enn p-pillen

 

 

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt og merket med , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s