Tarot – renspikket oppspinn og lurendreieri !

Jeg stopper heldigvis ikke med å undres. Hver eneste dag undres jeg over hva mennesker tyr til av adspredelser og aktiviteter, hvilke interesser de har og hva de ønsker ut av livene sine. Tilfeldigvis kom jeg over en artikkel som omhandlet Tarot. Og det kjenner jeg litt til fra før. Noen jeg kjenner godt,  spådde meg i Tarot-kort og på bakgrunn av dette skal jeg la være å synes like nedlatende til slike aktiviteter som jeg pleier.

Og forsøke å undersøke denne saken ordentlig og forsøke å få en forståelse av hva og hvordan Tarot kan påvirke og brukes av oss mennesker. Jeg finner 18 millioner sider som omhandler Tarot på nettet – en masse  nettbutikker hvor tusenvis av forskjellige kortstokker selges. Det er åpenbart vanskelig å komme til bunns i hva de fleste legger i dette, og jeg tror nok dette er hele saken. Man kan legge i det hva man vil.

Noen velger å strekke dette helt til at det skal være spådomskunster, at man kan se i fremtiden og man kan påvirke noen «krefter» til å gjøre som man vil. Okkultisme, mystikk, magi på grensen til religion skal man vel strengt tatt passe seg for. For meg virker det utrolig at så mange mennesker faktisk tror at Tarot kortene inneholder en form for kraft, en form for sannferdighet som sier noe om hva som kan skje og påvirke livet ditt. Jeg er nok mer av den oppfatning at relativt mange andre ting påvirker disse tingene.

At man i tillegg har behov for å tro at kortene forteller noe, at tilfeldighetene i kortene sier noe, eller om kortene faktisk påvirkes av ukjente krefter i universet – er like utrolig. For det må vel være noe slikt, som driver Tarot-elskere ? Om dette skulle være en form for kortlek som ren underholdning og avslapning, så ville man neppe funnet 18 millioner sider av saken. Jo mer man leser, jo mer forferdet blir man.  Forgreningene til lyssky organisasjoner, religiøs påvirkning og skjulte hemmeligheter er absolutt tilstede. Fra sidene til www.tarotkurs.no står det følgende:

«Tarot-kortenes magiske visdom oppdages av stadig flere moderne mennesker. Gjennom kortene styrker du din egen intuisjon, så valgene i livet tas friere og mer bevisst.
De fleste mennesker er nysgjerrige på hva som vil hende i fremtiden.
Kommer jeg til å treffe den rette? Hvordan går det med jobben? Kommer økonomien til å ordne seg? Vil jeg bli frisk igjen?
Finn svarene med tarot! «

Så klarer jeg ikke være nedlatende lenger – Det må da være noe jeg ikke har skjønt og jeg tenker nok det kommer kommentarer nok på min uforstand.

Denne siden bør du lese om du lurer på om det finnes andre ting enn magi og tryllekunster; Tarot`s historie 

 

Hos Wikipedia står det følgende:

Tarot betegner i dagligtalen både en spådomskunst og de kortstokker (med 78 kort) som benyttes til dette. En tarotkortstokk er inndelt i to distinkt ulike deler: Store Arkana og lille arkana, også benevnt den store og den lille hemmelighet. Store Arkana består av 22 kort, nummerert fra 0 til 21, mens den lille arkana består av 56 kort inndelt i fire såkalte suiter, med 14 kort i hver. Den lille arkana kan best sammenlignes med vanlige spillkort, da den består av ess, fire hoffkort (konge, dronning, ridder og pasje/prinsesse) og ni kort nummerert fra 2 til 10. Suitene kalles stokker, begre, sverd og mynter/pentakler. Opprinnelig ble tarotstokkene brukt til spill, men de brukes nå stort sett som et redskap for spådommer. Les mer her om opprinnelsen

Søker man nettet kan man finne tusenvis av sider om Tarot, men på Tarot Norge tror jeg de fleste kan finne ut hva og hvordan det tenkes. Dette er ikke stor magi – dette dreier seg i større grad om å bli bedre kjent med seg selv. Jeg er uhyre skeptisk til hvorfor kortene fremstilles som om de kan gi noen form for svar – sjekk ut spørsmålene som stilles og gis svar på fra www.tarotnorge.no:

Jeg har kjøpt en tarotbok, men forstår nesten ingenting av den. Jeg er ivrig etter å lære, men synes det er vanskelig. Kan du ikke skrive litt om hvordan man lærer å spå seg selv?

Svar:
Ta deg tid til å bli kjent med kortene på din egen måte. Det er
hva kortene betyr for deg (sier til deg) som er det viktigste, det er da du
lærer å bruke intuisjonen.

Kjøp deg din egen notisbok, hvor du setter av 1-2 sider for hvert kort. Skriv
ned alt du kommer på, det kan gjerne være helt konkrete ting. F.eks. om Narren:
Fjellene, hunden, skreppen, klærne, fargene, hva sier det deg? Og så mer
abstrakt: Hvilken følelse får du av å se på kortet? Liker du det eller ikke?
Blir du glad, trist, sint, opprørt eller nøytral? Hvis kortet skal beskrive en
person, hvilke egenskaper tror du denne personen har? Optimistisk eller
pessimistisk, ansvarsfull eller ansvarsløs, impulsiv eller gjennomtenkt, osv.
Prøv å sette deg inn i situasjonen til personen på kortet. Hvordan tror du det
føles å stå der ute på kanten av fjellet? Hvilke tanker tror du Narren har gjort
seg før han dro hjemmefra, og hvor skal han? Hva tror du kortet vil bety hvis du
stiller spørsmål om henholdsvis kjærlighet, karriere eller økonomi?

Om kvelden før du legger deg, kan du trekke ett tilfeldig kort ut av bunken.
Dette skal være kortet for neste dag. Hva tror du dette kortet vil si deg om
neste dag? Er det en person du vil møte? Eller er det en følelse du vil få? Er
det en oppgave du skal gjøre? Skriv ned datoen og det første som slår deg (det
er som regel rett). Legg også merke til om du får en drøm som kan knyttes til
kortet. Neste kveld når du legger deg, skriv ned hva som hendte den dagen (som
en slags dagbok) og om det stemte i forhold til det du så på kortet. Hvis ja –
kjempebra! Hvis nei – hvorfor ikke? Når du ser tilbake på kortet, ser du da noe
du ikke la merke til tidligere? Prøv og feil, bare ved å gjøre feil kan du vite
når du har rett. Legg merke til følelsen du hadde når du kom fram til de
«spådommene» som var riktige.

Lag også en statistikk over kortene over en lengre periode (noen måneder). Legg
merke til om det er enkelte kort som dukker opp ofte, det kan være at de prøver
å fortelle deg noe. Legg merke til om du får opp kort fra den store arkana eller
fra ett av elementene/fargene oftere enne andre. Kort fra den store arkana sies
å være viktigere/dypere enn den lille arkana som går på mer hverdagslige
problemstillinger.

Tenk på at den store arkana kalles «Narrens reise». I løpet av de første kortene
(0-9) lærer han å forholde seg til den ytre verden, sine foreldre og læremestre
rundt seg. Skjebnehjulet (10) indikerer et vendepunkt. I løpet av de siste
kortene (11-22) lærer han sin indre verden å kjenne (seg selv).

Tenk på at stavene, begrene, sverdene og myntene tilsvarer hvert sitt element
som i astrologien. Stavene (ild) står for handlekraft, arbeid, kreativitet, ting
som skal gjøres/skapes. Begrene (vann) står for følelser, omsorg og intuisjon.
Sverdene (luft) står for fornuft (i motsetning til følelser), tanker,
analysering, språk, lov og orden. Myntene (jord) står for den fysiske verden,
materielle ting som hus og bil, den fysiske kroppen og penger.

Det er egentlig alt du trenger å vite for å komme i gang – lykke til!

Jeg klarer det bare ikke – det står » hva om kortene forsøker å fortelle deg noe ….», – ja hva kan det være kort kan fortelle, hvilket språk snakker de på, dukker tankene direkte opp i hodet ditt som en intens klar forståelse som du ikke hadde før ? Hva om de forteller deg noe du ikke ville, aksepteres det og tas for fisk ?

Her kan du lese flere FAQ`s fra Tarot Norge

Til og med Forskning.no omhandler flere «tarotister» eller magikere om du vil – alle beskrevet på sidene til Tarot Norge som:

En av de mest innflytelsesrike personene innen tarot er viet flere artikler på forskning.no:
Magiens profet (om bl.a. Aleister Crowley)
magi (om bl.a. magi og religion, høy og lav magi)
moderne ritualmagi (om bl.a. Thelema)

I disse artiklene fremheves jo personer som magikere med henblikk på okkultisme, i langt større grad enn evnen til å «finne seg sjølv» – sjekk dette:

1164708881.7

Den britiske okkultisten og magikeren Aleister Crowley har fremdeles et rykte som «verdens ondeste mann».
Men Crowley var ikke så ille som man skal ha det til, mener Richard Kaczynski, som har skrevet biografi om den moderne magiens gudfar.
 – Crowleys magi handler om å kjenne seg selv, sier Kaczynski.

Briten Aleister Crowley (1875-1947) var skjønnlitterær forfatter, maler, sjakkspiller, fjellklatrer, gourmet, opiumsavhengig, kvinnebedårer og andre ting som gjorde livet hans til takknemlig tabloidmat i hans samtid. Men det er som popularisator av okkult lære han har sikret at folk fremdeles leser bøkene hans.

Crowleys magi var en syntese av alt fra antikk filosofi til middelaldersk ritualmagi, yoga til muslimsk mystikk.

I dag lever Crowleys tanker særlig videre i den frimurerlignende losjen Ordo Templi Orientis, som har avdelinger over hele verden.

OTO er et lite fenomen med rundt 100 medlemmer her til lands, men Crowleys tanker har preget langt flere enn OTOs medlemstall skulle tilsi. Siden hippietiden har han nemlig vært et popkulturelt ikon.

En rekke biografier er skrevet om Crowley, men påfallende mange kjennere av nyreligiøsitet regner Perdurabo av amerikaneren Richard Kaczynski som den beste. Kaczynski var nylig i Oslo, og ble i den forbindelse intervjuet av forskning.no.

Kritisk?

Selv om Richard Kaczynskis biografiske bok har fått de beste skussmål, er det én ting som skurrer: Kaczynskis er selv medlem av Ordo Templi Orientis, og praktiserende magiker. Dette reiser et av de klassiske spørsmålene innen religionsvitenskapelig arbeid: Kan man skrive med kritisk distanse til sin egen religion?

Kaczynskis svar er et betinget ja. 

 
Richard Kaczynski.

– Å forstå magi eller magiske prosesser er ikke noe man kan gjøre utenfra. Å være en deltagende observatør er den eneste måten du virkelig kan forstå noe, denne holdningen ser man mer og mer innen akademiske studier av religion, sier Kaczynski.  Likevel er det mange feller å gå i. I sin ytterste konsekvens ender man opp med det som i kristen tradisjon kalles en hagiografi: En helgenbiografi.

– Det er et spørsmål om balanse. På den ene siden vil jeg selvfølgelig fortelle historien objektivt. Men siden det meste som er skrevet om Crowley er vridd i negativ retning, ville jeg selvfølgelig rette på dette, men uten å gå på akkord med min vitenskapelige objektivitet.

Tarot har linker til samtlige av Vestens okkulte retninger og må nok sees i sammenheng med navn som Alkymi, talismaner, kabbala, ritualer og astrologi. En magisk utviklingsvei fri for religiøse forbud og tvangsforestillinger, en vei til frihet – eller en egoistisk dyrking av menneskets skyggeside som kan vippe over i ren ondskap? Her skal vi se litt på de mørkere delene av Vestens okkultisme – sjekk denne siden og blir forferdet ! Det mørke og det ukjente

Ordo Templi Orientis er latinsk for Østens Ordenstempel. Ordenen er også kjent som den Orientalske Tempelridderordenen og navnet søker å henspille på den allegoriske tilknytningen mellom tempelridderordenen og renessansen. I middelalderen var den muslimske verden hovedsetet for vitenskapelig tenkning og filosofi, åndelig så vel som materiell. O.T.O. bruker myten om hvordan tempelridderne som dro til det hellige land ble påvirket av denne visdommen og brakte kunnskapen tilbake til Europa. Her forberedte de grunnlaget for renessansen ved å forene Østens og Vestens Mysterier. Derfor ble Ordenen undertrykt og anklaget for blasfemi av kirken og kongen: overtroens og tyranniets representanter. Her er mer om tempelridderordnene – som faktisk har 100 medlemmer i Norge ?! Og de har faktisk adresse i Trondheim – mye snålt i Trøndelag !

 

Vel, vi styrer vel vår egen sjebne i stor grad. Skulle nå kortene, som jeg tror i de fleste tilfeller er relativt ufarlige og om de ikke blandes sammen med lurendreiere og andre fanatiskere, – så tenker jeg nok det går de fleste bra selv i omgang med korter påtegnet dødstegnet. Skulle nå kortene spå – i en spesifikk sak du tenker på – at det vil gå annerledes enn du opprinnelig hadde håpet, tror jeg nok man skal vokte seg for en selvoppfyllende profeti forårsaken av dine egne tanker.

Det hjelper å tenke, » dette kommer aldri til å gå», og du kan være sikker på at du får rett i svært mange tilfeller. Om kortene skulle fortelle deg at det går bra, tenker jeg at din egen tankevirksomhet faktisk må virke på samme måten. Tenker du positivt og har en innstilling til at du kommer til å lykke, ja så gjør du nok av og til. Men tenker du motsatt, skal du vokte deg for å oppføre som om du få rett i dine antakelser, for den sjansen er nok vesentlig høyere.

For meg virker det totalt meningsløst om både unge og voksne mennesker bruker Tarot fordi de tror de har en magisk kraft. Det har de ikke. Og skulle jeg ta feil, så spiller det liten rolle. Har jeg derimot rett, bør mennesker vokte seg for å bli manipulert til å gjøre noe de ikke vil. Sånn tenker jeg.

Ha en fin kveld.

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt og merket med . Bokmerk permalenken.

3 svar til Tarot – renspikket oppspinn og lurendreieri !

 1. Aaron sier:

  Det er sikkert like mange måter å tolke kortene på som det finnes mennesker til å tolke dem. En god tarotist bruker ikk kortenes «forklarte» betydninger, men som insprasjon til å hente frem klarsynet eller intuisjonen, der ikke den kommer av seg selv. I en situasjon eller et spørsmål kan kanskje ikke svaret komme ved å stirre ut ilufta, men når blikket flakker over kortene, kan svaret komme som en påminnelse. Ja. Selvfølgelig var det slik det skulle være. Selvsagt er ikke dette sikkert. Svaret er ALDRI sikkert før svaret har materialisert seg….. men det gjør det stadig vekk.

 2. veronica365 sier:

  Jeg MÅ jo kommentere… 🙂 Tarot og kortlegging har vært en del av verden i mange år! Så lenge at vi til og med ofte bruker det som metafor i dagligtalen! » det ligger i kortene» sier vi. Jeg tror noen trenger å «tro» på noe, skrive om og «finne ut». Jeg tror også at noen KAN det. Man kan tro eller ikke, så enkelt er det.
  Men i mine kort står det at du mangler litt innsatsvilje og sykkelsko??? Stemmer det???

 3. ana sier:

  Hmmmm… har et par venner og bekjente som holder på med Tarotkort. Aldri blitt lest selv i dem, men utrolig hva det påvirker dem som driver på med det og at kortene blir årsaksforklaringene for handlingene uansett på en eller annen måte.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s