Samfunnsansvar

Vanskelig ord, men lett og forstå!

Bedriftens samfunnsansvar er den norske samlebetegnelsen for det engelske begrepet Corporate social responsibility (CSR). Ifølge Wikipedia.

image

Om bedriften tar vare på ansatte, kunder, miljøet og ikke minst tar et sosialt ansvar for verden rundt seg, vil dette på sikt skape større utvikling, et bedre samfunn og gi store positive miljøkonsekvenser .

Ikke visste jeg at det er ISO standard på dette også:

NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar

Etter å lest meg opp på dette, slår det meg at samfunnsansvar er noe bedrifter må gjøre. Først og fremst fordi det forventes. Dernest fordi konkurrenter gjør det. Og tilslutt fordi myndighetene forlanger det.

Dette er saker som selvfølgelig skal bestrebes fra den enkelte bedrift. Og skjer det ikke noe, skal myndighetene reagere. Problemet for bedriftene som ikke overholder, er at konsekvensene blir store – ofte uten at myndighetene gjør noe. Som regel kommer domstolen inn i ettertid. Se på Acta som lovte «sikker sparing» og endte med milliontap og kunder som rømmer fra bedriften.

Se på Tine og Synnøve Finden konflikten. Tine taper anseelse og omsetning. Når norske bedrifter er involvert i barnearbeid, gir lønninger som er for lave, selv i lavkostland eller importerer varer som kan forgifte barn m.v,  da sier det seg selv – at medieomtalen blir både stor og negativ. Og konsekvensene deretter. Dette er mer åpenbare saker. Det er mye vanskeligere når vi snakker om utvinning av oljesand i Canada. Eller utvinning av mineraler i truede skoger. Eller forsåvidt om Norwegian vil fly med rimeligere mannskap på sine langdistanseruter. Plasserer man disse også under samfunnsansvar?

Bedriftene har nedskrevet prinsippene som brukes både internt og ut mot kundene – her er noen eksempler;

Nordea sier ;

Det er viktig for Nordea å være en god samfunnsborger. Dette gir tillit og tiltro i de markedene vi opererer. Vi vil bli sett på som en ansvarlig og pålitelig finansiell partner.

Vi tror på;

 • Frihet
 • Like muligheter for alle
 • Omtanke for miljøet
 • Å være en god samfunnsborger
 • Etikk, ærlighet og oppriktighet

NSB sier;

 • Unngå skader på mennesker og miljø
 • være det ledende landbaserte transportselskapet i Norden
 • tjene penger
 • ha fornøyde kunder
 • ha høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere
 • opprettholde finansiell handlefrihet

Statoil sier;

Vi bidrar til bærekraftig utvikling med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet i de landene vi arbeider i.

Vi forplikter oss til å

 • Foreta valg basert på hvordan de virker inn på våre interesser og på interessene til våre vertssamfunn
 • Sikre åpenhet, antikorrupsjon og respekt for menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder 
 • Skape positive ringvirkninger fra vår kjernevirksomhet for å støtte utviklingsambisjonene til våre vertssamfunn

Hva sier myndighetene ?

Internasjonale retningslinjer for samfunnsansvar i næringslivet

OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaperer anbefalinger fra regjeringer til flernasjonale selskaper som driver virksomhet i eller fra tilsluttede land. De nedfeller frivillige prinsipper og standarder for ansvarlig forretningsførsel på mange ulike områder, i samsvar med gjeldende lover. OECDs retningslinjer er det eneste multilateralt anerkjente og detaljerte regelverket som regjeringer er forpliktet til å fremme. Retningslinjene tar sikte på å fremme multinasjonale selskapers positive bidrag til økonomisk, miljømessig og sosial framgang. Utenriksdepartementet ivaretar en kontaktpunktfunksjon som behandler klager på selskapenes brudd med retningslinjene.

FNs Global Compacter en nettverksorganisasjon igangsatt av FNs tidligere Generalsekretær Kofi Annan og lansert under World Economic Forum i Davos, 1999. Initiativet skal tiltrekke seg næringslivet til å støtte og fremme unverselle mål nedfelt i FN. Medlemskap forutsetter oppslutning, gjennomføring og rapportering om selskapets fremgang i arbeidet med å integrere 10 prinsipper som oppfordrer til og viser hvordan selskaper skal ta hensyn til arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, beskytte miljøet og bekjempe korrupsjon. Et dusin norske selskaper er medlemmer. Initiativet ledes fra Generalsekretærens kontor i New York.

Prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomheter utarbeidet av en internasjonal gruppe av større institusjonelle investorer, etter et initiativ fra FN. Prinsippene omhandler hvordan forvaltning av kapital bør forholde seg til ulike samfunnsmessige hensyn. I dokumentet legger investorene til grunn at miljø, sosiale forhold og selskapsstyring kan innvirke på forvaltningsresultatet for investeringsporteføljer. Investorene vil derfor ta inn disse temaene i analyse og beslutningstagning. Videre vil investorene arbeide for åpenhet, opptre som aktive eiere og samarbeide. Investorgruppen oppfordrer andre eiere til å slutte seg til initiativet. Norges Bank har vært sentral i arbeidet med å etablere prinsippene.

Global reporting initiative (GRI)er et nettverk for bedrifter, organisasjoner som blant annet har utviklet en felles mal for rapportering som kan systematisere dokumentasjon fra bedrifter, heve kvaliteten og gjøre den lettere sammenlignbar. Rapportering etter GRIs retningslinjer oppfyller rapporteringskravene i Global Compact, og GRI samarbeider nært med andre initiativer og FNs miljøprogram.

I en tale til World Economic Forum 31. januar 1999, oppfordret tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, næringslivsledere til å bli med på et internasjonalt initiativ – Global Compact – som ville føre selskaper sammen med FN-byråer, arbeidsliv og sivilsamfunn for å støtte universelle miljømessige og sosiale prinsipper.I dag arbeider flere tusen selskaper fra hele verden, samt arbeidslivs- og andre organisasjoner med på å fremme ti universelle prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.Menneskerettigheter
1. prinsipp: Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2. prinsipp: sikre seg at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd

Arbeidslivsstandarder
3. prinsipp: Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,
4. prinsipp: sette en stopper for alle former for tvangsarbeid,
5. prinsipp: reelt bringe barnearbeid til opphør og
6. prinsipp: sette en stopper for diskriminering i forhold til ansettelse og yrke

Miljø
7. prinsipp: Bedrifter skal støtte et føre-var-prinsipp i forhold til miljøutfordringer,
8. prinsipp: ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet i forhold til miljøet og
9. prinsipp: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Anti-korrupsjon
10. prinsipp: Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

image

Dette innlegget ble publisert i Aktuelt. Bokmerk permalenken.

Ett svar til Samfunnsansvar

 1. Marit sier:

  Så bra at du trekker fram samfunnsansvar og ISO 26000. Merk at det ikke lenger bare er snakk om bedrifters samfunnsansvar (corporate social responsibility), men rett og slett samfunnsansvar. Det er jo ikke bare bedrifter som skal forholde seg til dette, like viktig er det for stat og kommune for eksempel. Du kan lese enda mer om ISO 26000 på fagsidene, her: http://www.standard.no/no/Fagomrader/Miljo/ISO-26000—samfunnsansvar/
  Vi har også en egen facebookside, her: http://www.facebook.com/ISO26000Samfunnsansvar

  Hilsen Marit (kommunikasjonssjef i Standard Norge)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s